ORL Děčín
otoakustické emise - screening sluchu novorozenců

Najdete nás na Facebooku1.5.2013 jsme zahájili v naší otorinolaryngologické ambulanci screeningové vyšetřování sluchu novorozenců.

Cílem je včasný záchyt vrozené vady sluchu u dětí a zajištění případné následné péče tak, aby se zamezilo opoždění vývoje komunikační schopnosti těchto dětí. Vyšetření provádí MUDr Věra Pokorná u klidného, nejlépe spícího novorozence. Měření je jednoduché a nebolestivé. Dítěti vložíme do ouška malou měřicí sondu s měkkou těsnící koncovkou. Přístroj vyšle slabý zvukový podnět a zaznamená reakci sluchového ústrojí. Pokud dojde k vyvolání odezvy, je vyšetřovaná část sluchové dráhy v pořádku. Negativní vyšetření, bez získané odpovědi, je třeba po nějaké době zopakovat. Při včasném odhalení poruchy sluchu je možné díky moderní medicíně zabránit poruše vývoje řeči. Při pozdním záchytu mohou být problémy nevratné. Tímto vyšetřením plníme Metodický pokyn k provádění screeningu sluchu u novorozenců vydaný Ministerstvem zdravotnictví ČR. Na vyšetření je nutné Vaše děťátko objednat (během ordinačních hodin osobně nebo telefonicky na čísle 412531295).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Návštěv na stránkách od 18.9.2013: