ORL ambulance Děčín


zdravotní centrum "U divadla"

Teplická 371/72

405 02 Děčín 4

tel. +420 412 531 295


Pondělí

Úterý


Středa


Čtvrtek

Pátek

7:00 - 13:00

8:00 - 12:00

13:00 - 16:00

8:00 - 12:00

13:00 - 16:00

7:00 - 13:00

8:00 - 13:00

MUDr. Pokorná

MUDr. Pokorná

MUDr. Pokorná

MUDr. Plhoň (po dobu pandemie zastupuje MUDr. Pokorná)

MUDr. Pokorná

MUDr. Pokorná

MUDr. Pokorná

Teplická 371/72

405 02 Děčín 4

tel. +420 412 531 295

Od 11.1.2021 jsme zapojeni do inciativy www.lekaripomahajicesku.cz. Testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (neboli COVID-19) je zaměřeno na vyhledávání bezpříznakových jedinců v akutní fázi onemocnění. Vyšetření antigenními testy se provádí v současné době v rámci Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky. Do testování jsou kromě odběrových center, jejichž seznam najdete najdete na odběrová místa COVID-19, zapojeni i někteří praktičtí lékaři a ambulantní specialisté, tedy i ORL lékaři. Od 16.12.2020 zatím do 15. ledna 2021 probíhá preventivní dobrovolné plošné testování všech občanů ČR. Na testování se můžete objednat do naší ambulance na tel. č. 412531295. Testování bude probíhat ve vyhrazeném čase. Na test se vždy dopředu telefonicky objednejte!

ORL ambulance MUDr. Věra Pokorné je nestátní zdravotnické zařízení, které má uzavřené smlouvy s většinou zdravotních pojišťoven. Poskytujeme preventnivní, diagnostickou a léčebnou péči v oboru otorinolaryngologie.

Naše pracoviště získalo certifikát kvality specializované ambulantní péče "Osvědčení o akreditaci v systému ASAC", které uděluje Sdružení ambulantních specialistů. Naším cílem je kvalitní, odborná a moderní péče o naše pacienty.

V naší ORL ambulanci je k dispozici nadstandartní přístrojové vybavení:

  • otomikroskopie

  • otoendoskopie

  • nosní a hrtanová endoskopie rigidními optikami

  • flexibilní nasofaryngoskopie a laryngoskopie

  • audiometrie

  • klinická tympanometrie

  • přístroj na měření otoakustických emisí

  • videorinoepifaryngoskopie a videolaryngoskopie

Zaměřujeme se na diagnostiku a komplexní léčení hlasových poruch, hlasovou reedukaci a rehabilitaci. Provádíme standatrně videoendoskopii hrtanu včetně dokumentace nálezu na hlasivkách. Jestli máte problémy s hlasem a chrapot trvající déle než 3 týdny, dostavte se na ORL vyšetření.

Diagnostikujeme poruchy sluchu, navrhujeme adekvátní léčbu, používáme moderní metody. Provádíme screeningové vyšetřování sluchu u novorozenců (měření výbavnosti otoakustických emisí) a od 1.1.2019 také screening sluchu pětiletých dětí. Na tato vyšetření je nutné se předem telefonicky objednat.

Máte-li potíže s chronickou rýmou, nosní neprůchodností, kýchavicemi, poruchou čichu, chrápáním apod., provedeme důkladné endoskopické vyšetření, fotodokumentaci nálezu a navrhneme odpovídající péči.

Přístojové vybavení naší ordinace neustále vylepšujeme a modernisujeme. Používáme mimo jiné speciální optiku německé výroby o průměru 6 mm umožňující vyšetření hlasivek u dětí. Ordinace je od roku 2015 vybavena nejmodernějším diagnostickým tympanometrem EasyTymp Pro. Přístroj slouží k vyšetření stavu středního ucha, převodního systému a Eustachovy tuby. Umožňuje rychlé a přesné odhalování patologií a to i u nejmenších dětí. Vyšetření je zcela nezatěžující a nevyžaduje žádnou přípravu. V roce 2016 jsme zakoupili flexibilní pharyngolaryngoskop vyrobený renemovanou německou firmou Xion - jemnou optiku o průměru jen 2,9 mm umožňující šetrné zcela atraumatické vyšetření nosohltanu, hltanu i hrtanu i u malých dětí

Zajišťujeme smluvní péči a provádíme hrazené vstupní, výstupní a periodické prohlídky pro pracoviště s rizikem hluku, pro hasiče, policisty, řidiče, potápěče, piloty atd.

Vyšetřujeme také samoplátce, aplikujeme naušnice.

Kapacita naší ordinace je momentálně naplněná a na vyšetření je nutné se telefonicky objednat na tel. č. 412 531 295.

Spolupracujeme s:

ORL oddělením nemocnice Děčín

Spánkovým centrem Českosaského Švýcarska v Děčíně

ORL klinikou Krajské Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

ORL oddělením nemocnice v Praze Na Homolce

Hlasovým a sluchovým centrem Praha

ambulancí pro léčení poruch čichu a chuti ORL kliniky v Pardubicích

ORL klinikou chirurgie hlavy a krku FN Praha Motol

Klinikou chirurgie hlavy a krku FN Hradec Králové

Máme uzavřeny smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami:

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

201 Vojenská zdravotní pojišťovna

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

V letech 2016-2019 jsme se umístili v soutěži Ordinace roku na prvním místě v kategorii ORL ordinace.

Naše stránka na facebooku a ve zdravotním registru.